Handleplan for et bedre psykisk arbejdsmiljø

Tiltagene i handleplanen har fokus på god ledelse, mere anerkendelse, god omgangstone og bedre trivsel – herunder at forebygge stress

27.10.2016 | Anne Kirstine Mehlsen

Den psykiske APV 2015/2016 blev offentliggjort d. 19. maj 2016, og siden har alle medarbejdergrupper deltaget i dialogmøder. Som opfølgning er der udarbejdet lokale handleplaner i grupperne. 

Vi er alle ansvarlige for at medvirke til et bedre arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at grupperne løbende følger op på de besluttede initiativer, for det er først og fremmest i de lokale miljøer, at arbejdsmiljøet kan og skal forbedres. 

Overordnede indsatsområder og fælles initiativer

Instituttets arbejdsmiljøudvalg (LAMU) har samlet de mere overordnede og fælles initiativer i en fælles instituthandleplan (se handleplanen her).  Her listes initiativer, vi skal igangsætte for hele instituttet, samt initiativer for hvert af de fire tjenestesteder. Vi har fokus på følgende overordnede indsatsområder: (i) forebyggelse af stress, (ii) god ledelse i dagligdagen, (iii) anerkendelse, både kollegialt og fra ledelsen, og (iv) god omgangstone og bedre trivsel.  Instituthandleplanen indeholder ikke alle tiltag og ideer fra sektioner og medarbejdergrupper, så spørg i din egen medarbejdergruppe/sektion, hvis du mangler en oversigt over de aftalte lokale initiativer.

Ledere og arbejdsmiljøorganisation følger op

Alle med en ledelsesopgave og de lokale AMO-repræsentanter er ansvarlige for, at der bliver fulgt op på handleplanen, så vi når vores mål.  Det psykiske arbejdsmiljø er et fast punkt på dagsordenen ved møderne i vores arbejdsmiljøorganisation og drøftes også jævnligt i samarbejdsudvalget og på ledelsesmøder.

Se procesplanen og andet vedrørende psykisk APV på denne side:

http://scitech.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/psykapv2016/

 

Hans og Peter

BIOS, Bioscience institutleder
90019 / i31