Årets store ledelsesmøde

Strategiske initiativer, erhvervssamarbejde og konkurrenceudsættelse var nogle af temaerne, da instituttets ledelse og udvalgsformænd d. 26. oktober rejste til Middelfart og brugte dagen og aftenen i fællesskab.

02.11.2017 | Else Vihlborg Staalsen

”Marinere” drøfter muligheder for samarbejde med virksomheder inden for deres egne sektioner (fra venstre: Henrik Fossing, Peter Aastrup, Annette Bruhn og Karsten Dahl). Opsamling fra dagens arbejde sker i første omgang på tjenestestederne.

Billedtekst: Tobias Wang i dialog med Bettina Dencker Hansen, som besøgte mødet sammen med Anne Sofie Dahlmann Breindahl, begge fra AU’s enhed for Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel.

Annette Bruhn skød dagens første tema om samarbejde med virksomheder i gang. Hun delte sine erfaringer med alt fra små ”videnskupon”-projekter til store samarbejdsprojekter i millionklassen. At være ude på dybt vand, når det gælder virksomhedssamarbejde, skal forstås bogstavligt i et af Annettes store projekter, hvor emnet er forbehandling og fermentering af tang, og hvor forskerne nu vil afprøve dyrkningsteknologier på åbent vand og med udenlandske produktionsvirksomheder på holdet.

En investering med afkast

Man skal investere tid, når man vil skabe netværk på tværs af sektorer, var et klart budskab fra dagens første oplægsholder. Men Annettes livlige oplæg demonstrerede også, at erhvervssamarbejde giver afkast for forskeren bag, både i form af motivation, projekter, publikationer og synlighed.

Formålet med at tage fat på erhvervssamarbejde på ledelsesmødet var at skabe nysgerrighed og få øje på muligheder inden for et område, hvor vi som universitet har store ambitioner.

Nye vilkår for rådgivningen til myndighederne

Et andet tema ved ledelsesmødet var de nye vilkår omkring instituttets rådgivningsaktiviteter, som i sommer blev varslet konkurrenceudsat. Aksel Bo Madsen delte erfaringer fra de to første udbud om henholdsvis vildtforvaltning og ulveovervågning, og ledelsesgruppen og udvalgsformændene arbejdede i grupper om et scenarie, der ligger forude, nemlig udbud af rådgivningen på området natur og vand.

Flere succesfulde fondsansøgninger gennem intern peer-review

Instituttet skal i gang med at kvalitetssikre fondsansøgninger bedre, nemlig via feedback fra kolleger. Formålet er at indsende fondsansøgninger af højere kvalitet. Dét var budskabet, da Hans Brix åbnede dagens sidste tema om intern peer-review på fondsansøgninger. Ledelse og udvalgsformænd drøftede, hvordan kvalitetssikringen skal foregå, og der blev nedsat en arbejdsgruppe, som udarbejder en indstilling til beslutning i den daglige ledelsesgruppe.

Mere information
Ovenstående er kun et udpluk af emner fra ledelsesmødet.

På vegne af Hans og Peter / Camilla

Institut for Bioscience, Bioscience institutleder
90019 / i31