Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Bioscience Medarbejderhåndbog a Anbefaling /Recommendation

Anbefaling /Recommendation

This information is only available in Danish. Please contact one of your Danish colleagues, if you need translation.

---------

Alle medarbejdere har iflg. Funktionærloven ret til ved fratrædelse at indhente en erklæring fra AU med oplysning om ansættelsesperioden, arbejdets art og aflønning samt attestation for gennemførte kurser m.v. i ansættelsesperioden. Medarbejderen skal selv indhente den ønskede dokumentation i HR.

Skriftlige anbefalinger må efter statens praksis ikke udstedes.

For tjenestemandsansatte medarbejdere gælder Tjenestemandslovens § 8: "Når en tjenestemand søger en ledig stilling, skal hans hidtidig nærmeste overordnede chef afgive en skriftlig bedømmelse af tjenestemanden til ansættelsesmyndigheden, og tjenestemanden skal have udleveret en afskrift af bedømmelsen".

97923 / i31