Din rapport trin for trin

Din rapport trin for trin

Vælg rapport-type

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi udgiver to typer rapporter:

  • Videnskabelige rapporter (Scientific reports) indeholder selvstændige videnskabelige resultater fra forskning og udredning i relation til Miljø- og Fødevareministeriet og andre rekvirenter.
  • Tekniske rapporter (Technical reports) indeholder for eksempel modeldokumentation, data og baggrundsmateriale eller er faglige statusrapporter, der ikke er omfattende nok til at være videnskabelige rapporter.

Er du i tvivl om rapport-type? Se de allerede publicerede rapporter (dce.au.dk/udgivelser/) eller kontakt DCE.

Procedure for rapporter

Opret skabelon og skriv rapportudkast

Brug DCE-knappen i Word. Start med at oprette skabelonen for din ønskede rapport-type på dansk eller engelsk. Mere information om DCE-knappen og skabelonerne se her

Alle rapporter skal have både dansk og engelsk sammenfatning.

Når rapporten er færdig i udkast (også med figurer og tabeller) skal følgende ske:

  • Forfatteren sender rapporten i udkast til fagligt kvalitetssikring internt i instituttet og/eller i eksternt regi. I BIOS er det viceinstitutlederen, der udpeger de personer, som skal foretage den faglige kvalitetssikring. Viceinstitutlederen informerer den øvrige ledelse om rapportens titel og reviewer. Herefter sikres det, at rapporten bliver lagt i rapportpipelinen. 
  • Forfatteren sender rapporten til sproglig kvalitetssikring internt i instituttet. Medarbejdere i Bioscience kan få den sproglige kvalitetssikring udført af en medarbejder dedikeret til opgaven. Læs mere her.
  • Forfatteren sender den kvalitetssikrede rapport til opsætning enten hos DCE-chefsekretær Karin Balle Madsen (kbm@dce.au.dk) eller hos den institutsekretær, der sædvanligvis håndterer rapporter.
  • Efter opsætning skal rapporten politisk kvalitetssikres i DCE (kbm@dce.au.dk). HVIS konklusioner eller andet i rapporten vurderes at være politisk sensible kopiorienteres institutleder og viceinstitutleder ved fremsendelsen til DCE.
  • Grafisk Værksted/institutsekretær færdiggør rapporten i tekst, layout og grafik (figurer og tabeller) og forsyner den med omslag. Forfatteren aftaler dato for offentliggørelse, evt. omtale på hjemmeside, pressemeddelelse og presseberedskab med Michael Strangholt (mis@dce.au.dk) i DCE. Husk at inddrage rekvirenten i denne planlægning.

DCE fremsender ved offentliggørelse en kopi af rapporten til viceinstitutlederen. 

Vær opmærksom på, at forløbet kan tage tid.  Adviser i god tid.

Procedure for notater  

Til faglige notater skal du også bruge rapportskabelonen, men udskifte skabelonens titelblad og datablad med notatforsiden. Den finder du i en dansk og engelsk udgave her:
http://dce.medarbejdere.au.dk/vejledninger-fra-dce/skabeloner-mv/

Du udfylder forsiden med de nødvendige oplysninger. Er oplysning om redaktør ikke relevant, sletter du linjen ”Redaktør”.

Notater skal kvalitetssikres fagligt på niveau med rapporter, dvs. af fagperson og DCE, og bør endvidere kvalitetssikres sprogligt i det omfang, der er ressourcer til det.

Når dit notat er endeligt godkendt, sender du en kopi til Karin Balle Madsen (kbm@dce.au.dk), som offentliggør notatet på hjemmesiden (dce.au.dk/udgivelser/) og sender en kopi til viceinstitutleder.

107284 / i31