Udgivelser

DCE-høringssvar på hjemmesiden.

For at øge åbenheden omkring de offentlige høringssvar, som AU/DCE selvstændigt afgiver, lægges disse fremover (og med tilbagevirkende kraft fra 1/7 2011) på DCE’s hjemmeside med særskilt overskrift under ”Udgivelser” - på linje med Videnskabelige rapporter, Tekniske rapporter og Notater.

Processen for høringssvar er følgende:

  • Høringssvaret udarbejdes i instituttet (benyt centrets brevpapir, som findes under skabeloner i Vejledningerne).
  • Høringssvaret sendes herefter til godkendelse i DCE-centerenheden (kbm@dce.au.dk).
  • Du aftaler dato for offentliggørelse på DCE’s hjemmeside (der, som udgangspunkt, er umiddelbart efter afsendelse af høringssvaret) med Steen Voigt (stv@dce.au.dk) i DCE-centerenheden.
  • Høringsmateriale og høringssvar journaliseres i DCE-centerenheden (kbm@dce.au.dk).

Husk desuden at registrere høringssvaret i PURE under Publikation > Udredning/notat > Besvarelse af spørgsmål/høringer – Rådgivning (tæller med under myndighedsrådgivningsindikatorerne, MRI)(se vejledning og svar på spørgsmål vedrørende registrering i PURE her).

101604 / i31