Rådgivning

Instituttets medarbejdere udfører forskningsbaseret rådgivning gennem DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi. Sammen med medarbejdere fra Institut for Miljøvidenskab varetager instituttet hovedparten af rådgivningen af danske myndigheder inden for miljø- og naturforvaltning. Der er indgået en rammeaftale mellem Aarhus Universitet og Miljøministeriet om udførelse af DCE/AU’s forskningsbaserede myndighedsunderstøttelse.

Instituttets rådgivningsaktiviteter

Under de tre temaer nedenfor kan du læse om instituttets rådgivningsaktiviteter for perioden 1. januar til 31. december 2014. Temaerne svarer til det strategiske forskningsbehov, som det er udformet i rammeaftalen med Miljøministeriet (2014-2017). 

107099 / i31