Silkeborg

 Væksthus

Bioscience Silkeborg har derudover også faciliteter i huset, hvor vi kan gennemføre forsøg under kontrollerede forhold. Disse faciliteter beskrives herunder kortfattet. Det er muligt for projektgrupper og personer uden for afdelingen at bruge disse faciliteter mod betaling af driftsomkostningerne.

Væksthus

Væksthuset er opvarmet og inddelt i enheder med selvstændig styring af vanding, temperatur, ventilation og supplerende lys. Væksthuset er indrettet så­ledes, at det kan godkendes til brug for indesluttet anvendelse af GM-planter. Væksthuset består af 7 celler på hver 25 m2. Hver celle har to borde på 1,5 m x 4,9 m, der kan vandes automatisk og med 400 watt vækstlamper over. Vi har ca. 8 stk.

Varme, lys, vand og ventilation er computerstyret med egen vejrstation. Der er installeret styresystem og vanding i 2012.

Insekthus

Insekthuset har i alt 9 rum/celler:

  • 6 celler på 1,2 m x 0,95 m med to hylder og mulighed for lys, hvor temperaturen er 10 til 40°C.
  • 2 celler på 1,2 m x 0,95 m med to hylder og mulighed for lys, hvor temperaturen er -5 til +5°C.
  • 1 celle på 1,2 m x 2,44 m med to store vinduer, hvor temperaturen ligeledes kan holdes på 10 til 40°C.

Klimarum

I de 2 klimakamre kan vi styre temperatur, lys og fugt meget præcist, Vi har også et mindre udendørsareal, hvor der kan sættes små forsøg op. Endelig findes 9 klimaskabe med temperatur-styring fra -5 til 40 °C samt mulighed for ekstra lys.

Kunstige strømrender

Der er etableret 48 ens strømrender, som giver mulighed for at lave mange gentagelser af forsøg med varierende forhold.

Hver rende er et stykke mini-vandløb.

Vandet cirkulerer i et selvstændigt lukket system, hvor hver rende rummer 12 liter vand, er 1 meter lang og 10 cm bred.

Ved at justere udløbshøjden kan forskerne kontrollere vanddybden i renderne, og rendernes hældning bestemmer sammen med pumpernes ydeevne vandføring og strømhastighed. Endelig kontrolleres vandets temperatur ved hjælp af et kølesystem.

På bunden af renderne er der lagt grus og sand i blanding, så det ligner en rigtig vandløbsbund.

Forespørgsel om brug af husets faciliteter rettes til John Rytter, Bioscience, tlf: 2170 4425. Øvrige faciliteter er beskrevet via linksene længere oppe i teksten.

83825 / i31