Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Bioscience Faciliteter Byggeplaner for Aarhus

Byggeplaner for Aarhus

Et nyt byggeri i Aarhus skal samle Bioscience' jyske tjenestesteder. Processen for Aarhus er startet i november 2014 med informationsmøde.

Instituttet har i september 2016 indsendt en indstilling til ST BYG med ønsker til sammenflytningen, både hvad angår faciliteter og ønsker til placering. Indstillingen er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse på de jyske tjenestesteder ultimo 2015 og møder i alle tre brugergrupper i foråret 2016.

Brugergrupper

Silkeborg

 

De følgende tre er muligvis en midlertidig udpegning indtil arbejdsindholdet og omfanget er bedre kendt:

 • Annette Baatrup-Pedersen, sektionsleder Vandløbs og ådalsøkologi abp@bios.au.dk
 • Torben Linding Lauridsen, sektionsleder Sø-økologi tll@bios.au.dk
 • Morten Tune Strandberg, sektionsleder Plante og insektøkologi mts@bios.au.dk

 

Kalø

Aarhus

 • Peter Teglberg Madsen, viceinstitutleder
 • Peter Funch, lektor ved Genetik, økologi og evolution
 • Marie Rosenstand Hansen, laborant ved Genetik, økologi og evolution
 • Tobias Wang, sektionsleder for Zoofysiologi
 • Rasmus Buchanan, AC-TAP ved Zoofysiologi
 • Jens-Christian Svenning, sektionsleder for Økoinformatik og biodiversitet
 • Peder Klith Bøcher, AC-TAP ved Økoinformatik og biodiversitet
 • Kim Nørgaard Mouritsen, lektor ved Akvatisk biologi
 • Birgitte Tagesen, laborant ved Akvatisk biologi
 • Bente Lomstein, professor ved Mikrobiologi
 • Susanne Nielsen, laborant ved Mikrobiologi
 • Tove Nyholm Bager, sekretariatsmedarbejder
 • Camilla Nissen Toftdal, sekretariatsleder

Laboratorie-rundtur i Aarhus

Tirsdag d. 30. august 2016 var medarbejdere fra Silkeborg og Kalø på besøg i Bioscience Aarhus for at se laboratoriefaciliteterne.

Fotos: Tanja Q Egholm

100323 / i31