Fællesværksteder

Fællesværkstederne består af et mekanisk værksted og et elektronikværksted. De er placeret i bygning 1531 i stueetagen. For Bioscience Aarhus’ vedkommende er personalet administreret af Zoofysiologi, som også varetager fællesværkstedernes regnskabsfunktion.

Værkstederne vedligeholder institutternes udstyr samt udvikler og producerer nyt udstyr. Medarbejderne i værkstederne udvikler og reparerer instrumenter til brug inden for molekylær biologi og biologi, såvel til laboratorie- som til feltbrug.

Det mekaniske værksted er udstyret til reparation og vedligeholdelse af en stor del af det i laboratorierne forekommende udstyr. Værkstedet fremstiller endvidere selv udstyr i både metal og plast.

Kontakt mekanisk værksted:

John Svane Jensen
Ingeniørassistent

Tlf.: +4528992097
E-mail:

Elektronikværkstedet er udstyret til reparation af måleudstyr til brug på laboratorier og i felten. Værkstedet kan endvidere selv producere instrumenter. Det drejer sig om udvikling af såvel hardware som software.

Kontakt elektronikværkstedet:

Niels U. Kristiansen
Ingeniørassistent

Tlf.: +4587154314
E-mail: