Retningslinjer for lån af tjenestebil

Retningslinjer vedrørende tjenestebiler

Aarhus Universitets retningslinjer vedrørende kørsel i tjenestebiler.

Reservation af tjenestebil for interne brugere

Interne brugere (medarbejdere og studerende fra BIOS AAR) foretager selv reservationen i Exchange-kalenderen. Husk at påføre mobil nr. ved bookingen. Studerende tilføjer desuden navn på deres vejleder i bookingen. Bilerne/busserne står i Outlook-kalenderen som følger:

 • Aarhus bil Ny Munkegade Bios Toyota Corolla YL39668
 • Aarhus bil Ny Munkegade Bios Octavia BJ23972
 • Aarhus bil Ny Munkegade Bios VW Caravelle YT42354
 • Aarhus bil Ole Worms Alle Bios Skoda Octavia AT 73213
 • Aarhus bil Ole Worms Alle Bios Toyota Corolla YB23241
 • Aarhus bil Ole Worms Alle Bios Suzuki Vitara ZV27935
 • Aarhus bil Ole Worms Alle Bios VW Caravelle AN32576

Takster pr. 1. januar 2013 pr. kørt km er:

 • Biler 3,00 kr.
 • Vitara 4,00 kr.
 • Busser 4,00 kr.

Reservation af tjenestebil for eksterne brugere

 • Eksterne brugere må ikke selv booke biler i kalenderen, og der kan maximalt bookes én uge frem.
 • Eksterne brugere skal sørge for tilladelse fra eget institut/afdeling for at låne/køre institutbil, samt aflevere en kopi af deres kørekort til Bioscience.
 • Ved reservation af bil i perioden 1. maj-31. august må der tages forbehold for reservationen af hensyn til Bioscience's obligatoriske studieprogram med ekskursioner og feltkurser.
 • ARC og RKS: De eksterne bookingregler gælder stadig selvom prisen er intern.

Takster pr. 1. januar 2013 pr. kørt km er:

 • Biler 4,00 kr.
 • Vitara 5,00 kr.
 • Busser 5,50 kr.

Bookingen skal ske via:

Tove Nyholm Bager

Kontorfunktionær

Ole Zahrtmann

Betjent
M
H bygn. 1135, 228
P +4587156582
P +4560202642

Afhentning og aflevering 

 • Hvis en bil/bus ikke er blevet afhentet senest en time fra starten af reservationstiden, er reservationen ikke længere gyldig.
 • Bilen skal afleveres i ordentlig stand på dens rette parkeringsplads. Sørg for at den er ren og ryddelig.
 • Aflevér bilen med minimum 1/4 fyldt benzintank.

Praktisk

 • Circle K-kreditkort. Hver tjenestebil har sit eget Circle K-kreditkort, der udleveres sammen med nøglen til tjenestebilen. Kortet skal anvendes ved hver påfyldning af benzin/diesel.  Koden til kortet er i nøgleskabet. Hvis der er behov for at anvende eget kreditkort/MasterCard til tankning kan udgiften efterfølgende refunderes af Bioscience via AURUS.
 • Kørebogen, som er placeret i handskerummet, skal udfyldes med nøjagtig beregning af antal kørte kilometer. Husk tydelig brugernavn/telefonnummer, finansieringskode, formål og destination. Eksterne brugere oplyser desuden projekt- og aktivitetsnummer ved booking samt i kørebogen. Hvis oplysningerne i kørebogen viser sig at være utilstrækkelige, vil det resultere i et gebyr på 200 kr.

Sikkerhed

Kørsel i udlandet kræver en forsikring, så husk i god tid – senest 14 dage før – at kontakte Tove Nyholm Bager, som vil sørge for at forsikringen tegnes. Ved akutte situationer (i weekends eller hvis Tove ikke kan træffes) – så er det tilstrækkeligt at sende en email til anne.sigvardt@tryg.dk (c.c. tryg@tryg.dk) med oplysninger om bilens registreringsnr., hvilke dage den er i udlandet, destinationssted samt at bilen skal være ansvarsforsikret. Endvidere oplyses EAN 5798000420045 og ordre nr. 24908-82601. Forsikringen betales af brugeren.

Registreringsattest findes bagest i kørebogen.

Sikkerhedspartner. I tilfælde af skade, kontakt Sikkerhedspartner (tlf.:70 11 31 13 - kundenummer: 87 15 00 00). Oplys kundenummer, navn og bilens registreringsnummer ved assistance. Skader på bilen/bussen skal skrives i kørebogen, og indberettes til Bioscience sammen med oplysninger om, hvem der har forårsaget skaden. Kontakt Ole Zahrtmann, tlf. 6020 2642 eller 8715 6582.

Skadespolitik ved Bioscience: Op til 10.000 kr. dækkes af sektionerne, og overstiger skaden dette beløb, vil instituttet dække den resterende del. Eksterne brugere dækker selv alle udgifter.

Hvis ovennævnte retningslinjer ikke overholdes, kan det udløse en bøde på 200 kr.

40490 / i31