Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Bioscience Faciliteter

Faciliteter

Institut for Bioscience råder over en lang række faciliteter til brug i forskningen og i de forskningsbaserede aktiviteter. Nedenfor finder du et overblik over både laboratoriefaciliteter og større forskningsinfrastruktur. Via menuen til venstre kan du blandt andet læse mere om nogle af tjenestestedernes faciliteter. 

Laboratoriefaciliteter

Skal du udføre analyser, men mangler det nødvendige apparatur i sektionen eller på tjenestestedet? I oversigten nedenfor kan du få et overblik over apparaturer og analysemuligheder på instituttets fire tjenestesteder. For hvert apparat er der angivet producent, model, funktion og flere detaljer, hvor det er nødvendigt. Du kan også se, hvor apparatet er placeret, og finde kontaktinformationer. Ønsker du at benytte faciliteter på en anden sektion, skal du blot gå i dialog med kontaktpersonen og evt. sektionslederen for at afklare betingelserne.

Oversigten opdateres hvert halve år af Dorete Weysmann Jensen (Roskilde), Elin Ellebæk Petersen (Aarhus), Dorte Nedergaard (Silkeborg), Lars Haugaard (Kalø).

Som alternativ til denne oversigt, er det gamle inventar register for det tidligere DMU flyttet over i en ny database, som vedligeholdes løbende af BIOS og ENVS, og beskriver instrumenter der kan findes i Roskilde og Silkeborg (FEVØ). Dette register ligger i akkrediteringssystemet D4Infonet, men kan tilgås af alle i linket nedenfor. Bemærk at instrumenter der anvendes til akkrediterede analyser IKKE kan stilles til rådighed, uden at de ansvarlige laboranter og AC’ere er involveret i projektet.

Databasen opdateres løbende

Større forskningsinfrastruktur

78686 / i31