ST’s strategiske midler i 2017

Fakultetsledelsen har besluttet rammer for udmøntning af fakultetets strategiske midler til synergipakker, startpakker, strategiske ansættelser og instrumentpakker.

2017.01.04 | Camilla Nissen Toftdal

ST indkalder ansøgninger til strategiske midler inden for følgende områder:

  • Synergipakker: Frist 3. marts 2017.
  • Startpakker: Løbende ansøgning (søges af institutlederen).
  • Strategiske ansættelser: Frister 1. februar 2017, 1. juni 2017, 1. oktober 2017 (søges af institutlederen).
  • Instrumentpakker: Frist meldes ud senere i 2017.

Synergipakker

Fakultetet vil støtte tværfaglige projekter på fakultetet for at styrke og øge det faglige samarbejde mellem fakultetets institutter og centre.

Støtte gives til projekter, som hurtigt vil kunne opnå ekstern finansiering. Projekterne skal danne bro mellem aktiviteter på mindst to ST institutter/centre, hvor de involverede grupper ikke tidligere har haft samarbejde, og hvor potentialet for at opnå faglig synergi og en stærk faglig position vurderes at være til sted.

Synergipakkerne til kontaktskabende forskningsaktiviteter indenfor myndighedsrådgivningen er rettet mod at bringe forskningsgrupper, som ikke tidligere har bidraget til myndighedsbetjening i spil i samarbejde med grupper, der allerede arbejder med myndighedsbetjening.

Læs mere og find ansøgningsskema her.

Startpakker

Der kan søges startpakker til forskere på lektor/seniorforskerniveau (op til 1,25 mio. pr. år over fire år, dvs. maksimalt 5 mio. i alt) og til forskere på adjunkt/forskerniveau (op til 0,9 mio. pr. år over 3 år, dvs. maks. 2,7 mio. i alt). Det er kun institutlederen, der kan søge startpakken til den potentielle kandidat inden ansættelse.

Kriterier:

Startpakken vurderes at have afgørende indflydelse på rekruttering af kandidaten

  • Kandidaten skal være international fremragende
  • Kandidaten skal være konkurrencedygtig i forhold til at skaffe supplerende/alternative midler fra danske/internationale karrierestipendier
  • Kandidaten skal vurderes til at have potentiale til at hjemtage et topstipendium/større bevilling på sigt

Strategiske ansættelser

Fakultetet vil støtte ansættelse af strategisk vigtige, excellente internationale kandidater i nye områder. Der vil være tre ansøgningsrunder årligt 1. februar, 1. juni, 1. oktober, men der er mulighed for at søge uden for ansøgningsrunderne i forbindelse med ansættelser, der kræver hurtig afgørelse. Det er kun institutlederen, der kan søge støtte til en strategisk ansættelse.

Fakultetet vil støtte udgifterne til lønomkostningerne i op til tre år (op til 800.000 kr. pr. år).

Kriterier:

Der skal være tale om internationale fremragende kandidater på minimum lektorniveau (evt. tenure track adjunktniveau)

  • Forskningsområdet skal være uden direkte kobling til allerede eksisterende rekrutteringsplaner. Nye visionære områder prioriteres.
  • Kandidaten skal ansættes i en fast stilling.

Kandidaten skal være konkurrencedygtig i forhold til at skaffe supplerende/alternative midler fra danske/internationale fonde.

Instrumentpakker

Fakultetet vil først i 2018 støtte apparatur/infrastruktur indkøbt i 2018 med 30 mio. kr. i 2018 (3 mio./år med 10 års afskrivning). Ansøgningsdeadline meldes ud i løbet af 2017. Virkemidlet er primært tiltænkt medfinansiering af kostbar infrastruktur med væsentlig ekstern finansiering.

På vegne af Hans og Peter / Camilla

Bioscience institutleder
90019 / i31