Ny fireårig rammeaftale med Miljø- og Fødevareministeriet

Rammen for instituttets myndighedsopgaver er på plads for de kommende fire år – stort set uden ændringer i økonomi og opgaveportefølje.

2017.03.01 | Camilla Nissen Toftdal

I 2016 har universitetet og Miljø- og Fødevareministeriet genforhandlet rammeaftalen for den forskningsbaserede myndighedsrådgivning. Aftalen er nu underskrevet, og vi kan glæde os over at tage hul på en fireårig periode, hvor vores faglige myndighedsopgaver og økonomien omkring dem stort set er som hidtil.

Rammeaftalen mellem AU og Miljø- og Fødevareministeriet sætter de overordnede rammer for de myndighedsopgaver, som AU skal løse i de næste fire år. Den har i alt et omfang på ca. 380 mio. kr. årligt. Bioscience indgår sammen med Miljøvidenskab i opgaver indenfor flere ydelsesaftaler. Indsatsen har et  samlet har et omfang på 121 mio. kr. pr. år.

Fokus på offentliggørelse og tavshedspligt

Der har i løbet af forhandlingerne været mange drøftelser om offentliggørelse og tavshedspligt. Læs mere i AU’s nyhed, hvor du også kan få overblik over de seks faglige områder, som rammeaftalen alt i alt omfatter.

På vegne af Hans og Christian / Camilla

Bioscience institutleder
90019 / i31