Mere ”basistid” til senior-VIP i RKS

I 2017 er der 200 timers ”basistid” til alle fastansatte VIP-medarbejdere i RKS. Det giver – i forhold til tidligere år – 40 timer ekstra til for eksempel at medfinansiere egen løn i projektansøgninger. Ledelsen tilstræber fortsat, at kollegerne i Bioscience Aarhus hvert år har et halvt semester uden skemalagt undervisning.

2017.02.07 | Camilla Nissen Toftdal

Instituttets strategi for 2016-2020 har fokus på instituttets faglige udvikling. Det er samtidig en stor ledelsesopgave at skabe de mest optimale rammer for denne faglig udvikling, og dét har også plads i strategien, både i KPI’erne og i strategikortet.

Tid til fordybelse og til at iværksætte nye projekter er en helt afgørende parameter, når det handler om faglig udvikling, og det er samtidig én af de væsentligste parametre for at skabe sammenlignelige vilkår mellem de to økonomiske enheder, som instituttet består af. Derfor er en KPI for Bioscience RKS, at der skal ske en 20 procent årlig stigning i antallet af timer, som de fastansatte VIP-medarbejdere ikke skal fakturere, men i stedet kan bruge til forskning, der understøtter rådgivningen, til medfinansiering af egen løn på nye projekter, til sabbaticals, skrivearbejde, møder m.m.

Bioscience RKS ser ud til at nå sit økonomiske resultatmål for 2016, og derfor lykkes det nu at øge basistiden for 2017. RKS-ledelsen har besluttet, at timerne skal deles ud til alle fastansatte VIP-medarbejdere, sådan at hver medarbejder får tildelt yderligere 40 timer. Det er forventningen, at den øgede basistid vil styrke instituttet i form af bedre ansøgninger og flere nye projekter samt flere publikationer og dermed styrkede CV’er.

Det er fortsat vores mål, at basistiden også øges i de kommende år. Således vil fastansatte VIP-medarbejdere i RKS – under forudsætning af en god økonomi – i 2020 have 325 ikke-fakturerbare timer til rådighed, hvilket svarer til et undervisningsfrit ”kvarter”.

 

 

Bioscience institutleder
90019 / i31