Meddelelser for november måned 2017

Har du tilføjelser eller kommentarer, er du hjertelig velkommen til at henvende dig.

2017.12.04 | Louise Kæseler Poulsen

Nye ansættelser:

 • Jeppe Najbjerg Hansen er ansat som timelønnet studenterstudievejleder ved Bioscience Aarhus fra den 15 november 2017. Ansættelsen ophører på datoen for færdiguddannelse eller studieophør.
 • Niels Christian Moth er ansat som timelønnet studenterstudievejleder ved Bioscience Aarhus fra den 1. december 2017. Ansættelsen ophører på datoen for færdiguddannelse eller studieophør.
 • Kathrine Tabermann Uhrenholt er ansat som laborant ved Bioscience Silkeborg i perioden 1. november 2017 til 30. april 2018.
 • Katrine Bay Jensen er ansat som laborant ved Bioscience Aarhus i perioden 1. november 2017 til 30. april 2018.
 • Lea Laursen Pasgaard er ansat som kommunikationsmedarbejder ved Bioscience Aarhus i perioden 6. november 2017 til 4. marts 2018.
 • Tenna Lyck er ansat som videnskabelig assistent ved Bioscience Aarhus i perioden 30. oktober 2017 til 29. november 2017.
 • Zhanna Tairova er ansat som post doc. ved Bioscience Roskilde i perioden 1. januar 2018 til 31. januar 2018.
 • Mads Schultz er ansat som timelønnet kontorfunktionær (studentermedhjælper) ved Bioscience Roskilde i perioden 1. september 2017 til 31. august 2018.
 • David Wallis er ansat som post doc. ved Bioscience Kalø i perioden 1. november 2017 til 31. oktober 2019.
 • Sandra Jytte Jeggesen er ansat som timelønnet handicapledsager ved Bioscience Aarhus i perioden 20. december 2017 til 15. august 2018.
 • Leif Lende er ansat som timelønnet handicapledsager ved Bioscience Aarhus fra den 1. december 2017.
 • Maria Jose Vila Cruz er ansat som laborantpraktikant ved Bioscience Aarhus i perioden 1. februar 2018 til 31. januar 2019.
 • Dominik Henrik Zak er ansat som seniorforsker ved Bioscience Silkeborg fra den 1. januar 2018.
 • Jean-Pierre Desforges er ansat som post doc. ved Bioscience Roskilde i perioden 1. januar 2018 til 30. Juni 2019.
 • Matilde Skjoldager er ansat som timelønnet kontorfunktionær (studentermedhjælper) ved Bioscience Aarhus i perioden 1. november 2017 til 31. oktober 2018.
 • Torben Røjle Christensen er ansat som professor ved Bioscience i Roskilde fra den 1. januar 2018.

Forlængelser og ændringer i normeringer:

 • Bo Barker Jørgensens, Bioscience Aarhus, ugentlige timetal ændres fra 37 timer til 3,7 timer fra den 1. januar 2018.
 • Frank Landkildehus’, Bioscience Silkeborg, ugentlige timetal ændres fra 37 timer til 30 timer fra den 1. december 2017.
 • Martin Holmstrups, Bioscience Silkeborg, ugentlige timeantal ændres fra 37 timer til 29,6 timer fra den 1. november 2017.
 • Per Andersens, Bioscience Aarhus, ugentlige timeantal ændres fra 18,5 timer til 7,4 timer fra den 1. november 2017.
 • Jesper Bruun Mosbacher, Bioscience Roskilde, er forlænget i sin tidsbegrænsede stilling som videnskabelig assistent til den 31. december 2017.
 • Jesper Erenskjold Moeslund, Bioscience Kalø, er forlænget i sin tidsbegrænsede stilling som forsker til den 31. december 2018.
 • Heidi MacLean, Bioscience Aarhus, er forlænget i sin tidsbegrænsede stilling som post doc. til den 19 december 2018.
 • Lars Dalby, Bioscience Kalø, er forlænget i sin tidsbegrænsede stilling som post doc. til den 31. maj 2019.
 • Mikhail Mastepanov, Bioscience Roskilde, er forlænget i sin tidsbegrænsede stilling som gæste senior forsker til den 19 november 2018.   
 • André Pellerin, Bioscience Aarhus, er forlænget i sin tidsbegrænsede stilling som post doc. til den 31. december 2018.
 • Robert Muscarella er forlænget i sin tidsbegrænsede stilling som post doc. til den 31. december 2018.

Fratrædelser:

 • Tommy Silberg, Bioscience Silkeborg, fratræder sin stilling som laborant den 31. januar 2018.
 • Jane Rosenstand Poulsen, Bioscience Silkeborg, fratræder sin stilling som post doc. den 31. december 2017.  

Orlov:

 • Kirsten Kromand, Bioscience Aarhus, er bevilget plejeorlov 14 timer ugentligt fra den 30. oktober 2017.
 • Tage Dalsgaard, Bioscience Silkeborg, er bevilget orlov uden løn i perioden 1. december 2017 til 30 november 2018.
 • Virginia Settepani, Bioscience Aarhus, er noteret for graviditet- og forældreorlov i perioden 18. august 2017 til 12. september 2018.
 • Jes Rasmussen, Bioscience Silkeborg, er noteret for fædreorlov med løn i perioden 3. november 2017 til 16. november 2017.

Funktionstillæg:

 • Niels Peter Revsbech, Bioscience Aarhus, er i perioden 6. oktober 2017 til 30. juni 2022 blevet tildelt et pensionsgivende funktionstillæg på 80.000,00kr pr. år. for varetagelse af funktionen som centerleder for Centre for Water Technology.

Andet:

 • David Boertmann, Bioscience Roskilde, er bevilget 12 seniordage med løn i perioden 1. december 2017 til 30. november 2018.
 • Kai Finster, Bioscience Aarhus, har 25 års jubilæum som ansat ved Aarhus Universitet.
Department of Bioscience, Staff, Administrative conditions
90019 / i31