Meddelelser for juni måned 2017

Har du tilføjelser eller kommentarer, er du hjertelig velkommen til at henvende dig.

2017.07.04 | Susanne Nørtoft Jensen

Nye ansættelser:

 • Sune Rostgaard Christensen er ansat som logistikassistent ved Bioscience Roskilde med tjenestested på feltstation Zackenberg, Grønland i perioden 31. juli til 17. august 2017.
 • Søren Dollerup Nielsen er ansat som videnskabelig assistent ved Bioscience Aarhus i perioden 1. juni 2017 til 28. februar 2019.
 • Sigrid Schøler Nielsen er ansat som videnskabelig assistent ved Bioscience Aarhus i perioden 1. november til 30. november 2017.
 • Annica Olesen er ansat som videnskabelig assistent ved Bioscience Aarhus i perioden 1. august til 31. december 2017.
 • Jannie Fries Ferdinand Linnebjerg er ansat som postdoc ved Bioscience Roskilde i perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2019.
 • Arne Andersson er ansat som akademisk medarbejder ved Bioscience Roskilde med tjenestested på feltstation Zackenberg, Grønland i perioden 30. juni til 25. juli 2017.
 • Asbjørn Emil Hertz er ansat som studentermedhjælper (kontorfunktionær) ved Bioscience Roskilde med tjenestested på feltstation Zackenberg, Grønland i perioden 8. juli til 4. september 2017.
 • Daniel Alexander Rudd er ansat som studentermedhjælper (kontorfunktionær) ved Bioscience Roskilde (med ophold på feltstation Zackenberg, Grønland) i perioden 22. maj til 19. juli 2017.
 • Hanna Modin er ansat som studentermedhjælper (kontorfunktionær) ved Bioscience Roskilde (med ophold på feltstation Zackenberg, Grønland) i perioden 10. juli til 6. september 2017.
 • Line Vinther Hansen er ansat som studentermedhjælper (kontorfunktionær) ved Bioscience Roskilde (med ophold på feltstation Zackenberg, Grønland) i perioden 28. august til 4. oktober 2017.
 • Maria Voigt Sonnichsen er ansat som kontorfunktionær ved Bioscience Roskilde (med ophold på feltstation Zackenberg, Grønland) i perioden 24. juli til 23. august 2017.
 • Siri Lander Elmegaard er ansat i en løntilskudsstilling som akademisk medarbejder ved Bioscience Aarhus i perioden 8. juni til 7. juli 2017.
 • Shane Gero er ansat som adjunkt ved Bioscience Aarhus i perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018.
 • Ilektra Amirali er ansat som timelønnet studentermedhjælp ved Bioscience Roskilde i perioden 1. juli til 31. december 2017.
 • Helena Kallestrup er ansat som videnskabelig assistent ved Bioscience Silkeborg i perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018.
 • Lisbeth Dalsgaard Henriksen er ansat som videnskabelig assistent ved Bioscience Silkeborg i perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018.

Forlængelser og ændringer i normeringer:

 • Angeliki Marietou, Bioscience Aarhus, er forlænget i sin tidsbegrænsede ansættelse som postdoc til den 30. april 2018.
 • Felix Beulig, Bioscience Aarhus, er forlænget i sin tidsbegrænsede ansættelse som postdoc til den 31. december 2017.
 • Joanna Sarnocinska, Bioscience Roskilde, er forlænget i sin tidsbegrænsede ansættelse som forskningsassistent til den 31. december 2017.
 • Line Anker Kyhn, Bioscience Roskilde, er forlænget i sin tidsbegrænsede ansættelse som forsker til den 23. maj 2018.
 • Katja Laufer, Bioscience Aarhus, er forlænget i sin tidsbegrænsede ansættelse som postdoc til den 30. juni 2018.

Fratrædelser:

 • Eero Asmala fratræder sin stilling som postdoc ved Bioscience Roskilde den 31. august 2017.

Ph.d.-anliggender:

 • Følgende har forsvaret ph.d.-graden: Snehit Satish Mhatre (hovedvejleder: Bente Aagaard Lomstein).

Funktionstillæg:

 • Peter Grønkjær, Bioscience Aarhus, er fra 1. april 2017 tildelt et pensionsgivende funktionstillæg på 15.636,69 kr. pr. år (aktuelt niveau) for varetagelse af funktionen som formand for skibsgruppen og administration af AURORA.
 • Jeppe Dalgaard Balle, Bioscience Roskilde, er fra 1. april 2017 tildelt et pensionsgivende funktionstillæg på 15.532,45 kr. pr. år (aktuelt niveau) for varetagelse af funktionen som dykker.

Andet:

 • Lars Peter Nielsen, Bioscience Aarhus, ydes et engangsvederlag på 46.027,19 kr. svarende til det beløb, som universitetet har modtaget fra Forskningsstyrelsen som kompensation for medlemsdeltagelse i FI’s Forskningsråd.
 • Michael Møller Hansen, Bioscience Aarhus, ydes et engangsvederlag på 74.154,91 kr. svarende til det beløb, som universitetet har modtaget fra Forskningsstyrelsen som kompensation for medlemsdeltagelse i FI’s Forskningsråd.
 • Hans Meltofte har indgået emeritus-aftale med Bioscience Roskilde for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

Resultatet af lønforhandlingerne 2017

Ved lønforhandlingerne 2017 fik følgende personer ny indplacering/løngruppeskift:

 • Anne Stentebjerg, Bioscience Aarhus, er med virkning fra 1. april 2017 indplaceret i løngruppe 4, sats 1.
 • Inge Buss, Bioscience Aarhus, er med virkning fra 1. april 2017 indplaceret i løngruppe 5, sats 1.
 • Kirsten Kromand, Bioscience Aarhus, er med virkning fra 1. april 2017 indplaceret i løngruppe 2, sats 2.
 • Lykke Poulsen, Bioscience Aarhus, er med virkning fra 1. april 2017 indplaceret i løngruppe 4, sats 1.
 • Susanne Vase Petersen, Bioscience Aarhus, er med virkning fra 1. april 2017 indplaceret i løngruppe 5, sats 1.
 • Winnie Grynnerup, Bioscience Roskilde, er med virkning fra 1. april 2017 indplaceret i løngruppe 3, sats 4 og tildeles derudover et engangsvederlag på 10.000 kr.
 • Ninna Skafsgaard, Bioscience Silkeborg, er med virkning fra 1. april 2017 indplaceret i løngruppe 3, sats 4 og tildeles derudover et engangsvederlag på 10.000 kr.

Ved lønforhandlingerne 2017 opnåede følgende personer engangsvederlag:

 • Annie Brandstrup, Bioscience Aarhus, 10.000 kr.
 • Birgit Olesen, Bioscience Aarhus, 30.000 kr.
 • Jesper Bülow Voetmann, Bioscience Aarhus, 10.000 kr.
 • Malin Camilla Håkansson, Bioscience Aarhus, 10.000 kr.
 • Anna Marie Plejdrup, Bioscience Roskilde, 10.000 kr.
 • Charlotte Hviid, Bioscience Roskilde, 10.000 kr.
 • Johan Jonas Willemos Teilmann, Bioscience Roskilde, 15.000 kr.
 • Kenny Plauborg Madsen, Bioscience Roskilde, 10.000 kr.
 • Brian Knud Kronvang, Bioscience Silkeborg, 15.000 kr.
 • John Jensen, Bioscience Silkeborg, 15.000 kr.

Ved lønforhandlingerne 2017 fik følgende personer et pensionsgivende kvalifikationstillæg:

 • Ann-Christina Knudsen, Bioscience Aarhus, 30.000 kr.
 • Anne Kristine Mehlsen, Bioscience Aarhus, 15.000 kr.
 • Birgit Olesen, Bioscience Aarhus, 15.000 kr.
 • Carlos Alberto Arias, Bioscience Aarhus, 15.000 kr.
 • Heidi Meldgaard Jensen, Bioscience Aarhus, 7.000 kr.
 • Jens-Christian Svenning, Bioscience Aarhus, 30.000 kr.
 • Kristian Beedholm, Bioscience Aarhus, 15.000 kr.
 • Kristine Engemann Jensen, Bioscience Aarhus, 10.000 kr.
 • Maj Thimm Carlsen, Bioscience Aarhus, 20.000 kr.
 • Ole Pedersen, Bioscience Aarhus, 20.000 kr.
 • Ole Zahrtmann, Bioscience Aarhus, 10.000 kr.
 • Peter Teglberg Madsen, Bioscience Aarhus, 30.000 kr.
 • Signe Normand, Bioscience Aarhus, 30.000 kr.
 • Sissel Rønning, Bioscience Aarhus, 15.000 kr.
 • Tobias Wang Nielsen, Bioscience Aarhus, 30.000 kr.
 • Urs Treier, Bioscience Aarhus, 15.000 kr.
 • Ako Osman Mahmoud, Bioscience Kalø, 10.000 kr.
 • Anthony David Fox, Bioscience Kalø, 15.000 kr.
 • Jesper Erenskjold Moeslund, Bioscience Kalø, 15.000 kr.
 • Preben Clausen, Bioscience Kalø, 15.000 kr.
 • Thomas Bregnballe, Bioscience Kalø, 15.000 kr.
 • Toke Thomas Høye, Bioscience Kalø, 15.000 kr.
 • Torben Lauritzen, Bioscience Kalø, 15.000 kr.
 • Christian Bay, Bioscience Roskilde, 3.900 kr.
 • Christian Hans Mohn, Bioscience Roskilde, 5.500 kr.
 • Eva Friis Møller, Bioscience Roskilde, 15.000 kr.
 • Flemming Ravn Merkel, Bioscience Roskilde, 15.000 kr.
 • Hans Henrik Jakobsen, Bioscience Roskilde, 15.000 kr.
 • Jakob Tougaard, Bioscience Roskilde, 15.000 kr.
 • Jan Elmer Topp-Jørgensen, Bioscience Roskilde, 15.000 kr.
 • Janne Fritt-Rasmussen, Bioscience Roskilde, 15.000 kr.
 • Jannik Hansen, Bioscience Roskilde, 15.000 kr.
 • Janus Larsen, Bioscience Roskilde, 15.000 kr.
 • Magnus Lund, Bioscience Roskilde, 15.000 kr.
 • Peter Anton Stæhr, Bioscience Roskilde, 15.000 kr.
 • Ane Kjeldgaard, Bioscience Silkeborg, 15.000 kr.
 • Anne Beate Strandberg, Bioscience Silkeborg, 15.000 kr.
 • Annette Baattrup-Pedersen, Bioscience Silkeborg, 15.000 kr.
 • Else Vihlborg Staalsen, Bioscience Silkeborg, 10.000 kr.
 • Henrik Stenholt, Bioscience Silkeborg, 10.000 kr.
 • Jens Würgler Hansen, Bioscience Silkeborg, 15.000 kr.
 • Jian Lian Wienke, Bioscience Silkeborg, 15.000 kr.
 • Joachim Offenberg, Bioscience Silkeborg, 15.000 kr.
 • John-Geert Rytter, Bioscience Silkeborg, 10.000 kr.
 • Kitte Gerlich Lauridsen, Bioscience Silkeborg, 10.000 kr.
 • Liselotte Sander Johansson, Bioscience Silkeborg, 15.000 kr.
 • Mikael Kristian Sejr, Bioscience Silkeborg, 15.000 kr.
 • Paul Henning Krogh, Bioscience Silkeborg, 15.000 kr.
 • Peter Bondo Christensen, Bioscience Silkeborg, 15.000 kr.
 • Peter Borgen Sørensen, Bioscience Silkeborg, 15.000 kr.
 • Susanne Nørtoft Jensen, Bioscience Silkeborg, 10.000 kr.
 • Uffe From Mensberg, Bioscience Silkeborg, 12.500 kr.
Staff, Department of Bioscience, Administrative conditions
90019 / i31