Meddelelser for december måned 2017

Har du tilføjelser eller kommentarer, er du hjertelig velkommen til at henvende dig.

2018.01.05 | Louise Kæseler Poulsen

Nye ansættelser:

 • Caroline Scholze er ansat som videnskabelig assistent ved Bioscience Aarhus i perioden 1. januar 2018 til 30. september 2018.
 • Maria Kristina Holst Palner er ansat som akademisk uddannet medarbejder ved Bioscience Roskilde i perioden 1. december 2017 til 31. december 2017.
 • Rikke Reisner Hansen er ansat som post doc. ved Bioscience Silkeborg i perioden 1. marts 2018 til 30. november 2019.
 • Zhanna Tairova er ansat som post doc. ved Bioscience Roskilde i perioden 20. december 2017 til 1. februar 2018.
 • Klaus Koren er ansat som adjunkt ved Bioscience Aarhus i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.  
 • Bernadette Rosati er ansat som videnskabelig assistent ved Bioscience Aarhus i perioden 1. januar 2018 til 28. februar 2018.
 • Maj Thimm Carlsen er ansat som AC-fuldmægtig ved Bioscience Aarhus i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018.
 • Mette Kleemann er ansat som timelønnet kontorfunktionær ved Bioscience Roskilde i perioden 1. december 2017 til 30. juni 2018.

Forlængelser og ændringer i normeringer:

 • Linda Donati, Bioscience Silkeborg, er forlænget i sin tidsbegrænsede stilling som timelønnet laboratorieassistent til den 30. november 2018.
 • Michael Ørsted, Bioscience Aarhus, er forlænget i sin tidsbegrænsede stilling som videnskabelig assistent til den 31. januar 2018.
 • Robert Buitenwerf, Bioscience Aarhus, er forlænget i sin tidsbegrænsede stilling som post doc. til den 29. februar 2020.
 • Hans Peter Hansen, Bioscience Kalø, er forlænget i sin tidsbegrænsede stilling som forsker til den 31. december 2018. Det ugentlige timetal ændres fra 29,6 timer til 37 timer.
 • Bente Aagaard Lomstein, Bioscience Aarhus, er forlænget i sin tidsbegrænsede stilling som professor MSO til den 31. december 2021 og får fra d. 1. januar 2022 titlen professor emeritus. Det ugentlige timetal ændres fra 37 timer til 3,5 timer fra den 1. februar 2018.

Fratrædelser:

 • Jens Mogens Olesen, Bioscience Aarhus, fratræder sin stilling som professor den 31. januar 2018.
 • Katja Laufer, Bioscience Aarhus, fratræder sin stilling som post doc. den 31. januar 2018.  

Orlov:

 • Claus Michael Lunde Pedersen, Bioscience Kalø, er noteret for fædreorlov med løn i perioden 12. december 2017 til 25. december 1027.
 • Jesper Erenskjold Moeslund, Bioscience Kalø, er noteret for forældreorlov med løn i perioden 1. januar 2018 til 11. marts 2018.
 • Kirstine Skov, Bioscience Roskilde, er noteret for orlov uden løn i perioden 16. juli 2018 til 1. januar 2019.
 • Michael Ladegaard, Bioscience Aarhus, er noteret for fædreorlov med løn i perioden 4. november 2017 til 17. november 2017, samt forældreorlov med løn i perioden 13. august 2018 til 30. september 2018 og uden løn i perioden 1. oktober 2018 til 4. november 2018.

Ph.d.-anliggender:

 • Følgende har forsvaret ph.d.-graden: Jean-Pierre Desforges (hovedvejleder: Rune Dietz), Henning Heldbjerg (hovedvejleder: Anthony D. Fox), Lara M. Jochum (hovedvejleder: Andreas Schramm).

Funktionstillæg:

 • Gitte Blicher-Mathiesen, Bioscience Silkeborg, er fra 1. oktober 2017 blevet tildelt et pensionsgivende funktionstillæg på 36.067,67kr pr. år. for varetagelse af funktionen som sektionsleder for Oplandsanalyse og Miljøforvaltning. 
 • Hans Estrup Andersen, Bioscience Silkeborg, er fra 1. oktober 2017 blevet tildelt et pensionsgivende funktionstillæg på 36.067,67kr pr. år. for varetagelse af funktionen som sektionsleder for Oplandsanalyse og Miljøforvaltning.  

Andet:

 • Bodil Bærentzen, Bioscience Roskilde, er bevilget 7 seniordage med løn i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018.
 • Birgitte Dahl, Bioscience Aarhus, er bevilget 12 seniordage med løn i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018.
 • Lisbet Sortkjær, Bioscience Silkeborg, er bevilget 12 seniordage med løn i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018.
Department of Bioscience, Staff, Administrative conditions
90019 / i31