Konkurrenceudsættelse af myndighedsbetjeningen af Miljø- og Fødevareministeriet

2017.06.28 | Camilla Nissen Toftdal

I morges har Miljø- og Fødevareministeriet annonceret, at al myndighedsbetjeningen af ministeriet vil blive konkurrenceudsat inden 2022.

Det fremgår af ministeriets nyhed, at de enkelte konkurrenceudsættelser vil blive varslet mindst tre år før, en evt. opgaveoverdragelse træder i kraft. Den kontrakt, vi har med ministeriet, vil derfor indtil videre løbe til udgangen af 2020.

Ministeriet understreger, at det skal være et dansk universitet, som er bevillingshaver, samt at private virksomheder som hovedregel ikke kan byde, da der skal være tale om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Vi har i BIOS og på ST meget solide faglige miljøer, der vil stå stærkt i en kommende konkurrencesituation og uden tvivl vil vinde en stor del af de opgaver, der bliver udbudt. Indtil det kommer på tale, er det vigtigt, at vi opretholder fagligheden, den gode dialog med vores kontaktpersoner i ministeriet, og som hidtil leverer rådgivning af højeste kvalitet. I institutledelsen såvel som i fakultetsledelsen vil vi drøfte, om, og så fald i hvilket omfang, vi skal indgå samarbejdsaftaler med strategisk vigtige partnere for at stå bedre rustet i den fremtidige konkurrencesituation.

På nuværende tidspunkt ved vi desværre ikke mere, end hvad de to nyheder nedenfor beskriver. Vi vil naturligvis holde jer alle opdaterede, når vi får flere oplysninger.

 

 

Department of Bioscience, Bioscience institutleder
90019 / i31