Instituttets nye kontaktbibliotekar – Iben Brøndum

Mit navn er Iben Brøndum, og jeg er den nye kontaktbibliotekar for Institut for Bioscience, Institut for Miljøvidenskab og DCE.

2017.08.21 | Anne Kirstine Mehlsen

Mit primære arbejdsområde relaterer sig til PURE, og jeg er samtidig ansvarlig for validering af Jeres publikationer i systemet. Data i PURE anvendes til flere formål, og har I behov for udtræk på f.eks. en sektions eller specifikke ansattes publikationer etc. til eksempelvis udbud og fondsansøgninger, er I mere end velkomne til at henvende Jer. Det gælder også generelle spørgsmål til PURE-systemet.

Tidligere har jeg beskæftiget mig meget med bl.a. bibliometri, systematisk litteratursøgning, BFI og referencehåndtering, og jeg håber, at jeg også her får mulighed for at arbejde med dette.

Ydermere er jeg ansvarlig for bøgerne fra det gamle Biologiske Institut og Danmarks Miljøundersøgelser samt indkøb til samlingen. Da bioscience stadig er et nyt område for mig, hører jeg meget gerne fra Jer, hvis I har forslag til værker, der bør anskaffes.

I finder mig i bygning 1536, kontor 223, der ligger i forbindelse med AU Library, Ny Munkegade.  Jeg kommer dog også meget gerne ud på tjenestestederne i Roskilde, Silkeborg og Kalø.

Jeg kan kontaktes via telefon (871 56413) eller mail (ibroendum@au.dk)

Department of Bioscience, Staff
90019 / i31